Lärloop 2.1

För att tydliggöra vårt resonemang runt reflektionsfrågorna behöver vi ge er en bakgrund.

Vi gör sedan länge våra lektionsplaneringar själva. Vi använder oss av material från olika källor som till exempel UR, Youtube, SVT-play, kahoot, blandat med egenproducerat material.

Materialets innehåll är elevinriktat och är valt så att det speglar kursplanen. Vi använder Google Apps for Education – Classroom som ett instrument för att eleverna ska kunna få struktur på sin egen inlärning. I Classroom ligger elevernas planering, arbetsuppgifter, länkar till t ex UR, Youtube och inlämningsuppgifter, allt digitalt. Detta kompletteras med analoga uppgifter, såsom arbetsblad, böcker och andra vedertagna skolinstrument. Bedömningen av eleverna sker formativt i Classroom, men även muntligt i klassrummet tillsammans med eleverna. Den skriftliga formativa bedömning blir tydlig i Classroom gentemot eleverna. Att använda Classroom underlättar även för kamratbedömning. Den summativa bedömningen är lite olika beroende på lärare och ämne. Vi använder oss bland annat av prov både digitalt och analogt, muntlig framställning, skrivuppgifter och filmproduktion för att bedöma eleverna.

Den stora utmaningen är att få den tekniska biten att fungera som man själv tänkt sig. T ex lösenord som trilskas samt bristande tekniska kunskaper hos läraren. Framgångsfaktorer är att det är elevernas arena, eleverna känner sig hemma och är snabba att ta till sig ny teknik. Elevernas intresse väcks.

Eftersom vi redan gör våra egna lektionsplaneringar med digitala redskap så blir skillnaden inte så markant. Däremot gör reflektionsfrågorna i lärlooparna att vi verkligen måste tänka till och syna vårt pedagogiska arbete i sömmarna.

Elevernas kunskaper synliggörs mer. Eleverna: ser varandras lärande, undervisningen blir mer nyanserad samt stimulerar ännu fler sinnen.

Det vi tar med oss är att det är viktigt att tekniken fungerar så som det är tänkt. Det är oerhört stressande ifall den inte gör det. Det skapas lätt oro i klassrummet och tar tid från undervisningen. Samtidigt är det roligt att utmana sig själv och verkligen kunna ta del av våra ungdomars vardag. Vi förbereder på detta sätt även för elevernas framtida arbetsliv, där digitala kunskaper är allt mer nödvändigt. Fortsättningsvis kommer skolan arbeta med en till en lösning, där classroom kommer vara det naturliga navet för lärande.

Vi önskar våra medkursare och ledare en riktigt god jul och gott nytt år!

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s