Lärloop 3

Lärloop 3.0

  1. Vad medför de nya möjligheterna för eleven och dess kunskapsutveckling?

 

  • De får presentera på andra sätt än vad som fanns innan t ex film och skype. Detta kan underlätta för elever med särskilda svårigheter.
  • Andra förmågor tränas också: den tekniska förmågan t.ex. hantera olika program, lär sig nyttiga presentationsprogram som är viktiga inför framtida yrkesliv. De lär sig dessutom olika verktyg snabbt. Vi tränar även förmågan att hantera att bild, ljud, färg och form digitalt.
  • När vi jobbar i Gafe och classroom kan man följa processen på ett tydligare sätt och den formativa bedömningen blir lättare att genomföra skriftligt digitalt. Det blir mer naturligt med kamratbedömning och att man lär sig av att ge och ta respons.
  • En till en- lösningen har gjort det mycket enklare att hantera de digitala redskapen både för oss lärare och elever. Mycket tid gick innan till att hämta datavagn, logga in etc. Tidsvinsten kommer ju att bli större ju längre vi kommer in i projektet, även kunskapsmässig vinst på lång sikt. Vi kommer lära oss av våra misstag.
  • Större risk för plagiat – alla förstår ej vad producera betyder. Därför är källkritik så viktigt.

 

  1. Kan det resultera i ökad motivation och engagemang?

Det återstår att se om det ger en ökad motivation och ökad kunskapsutveckling på längre sikt. Just nu är vi precis i början av en- till en- lösning med våra elever och det känns att de tycker det  är nytt och spännande. Eleverna har även varit väldigt delaktiga i att skapa och formulera regler för datoranvändandet i skolan. I slutändan handlar det ändå till stor del om hur pass skicklig pedagogen är att möta eleverna och formulera varierande och stimulerande arbetsuppgifter. I det långa loppet kan även det digitala arbetssättet upplevas med en viss tristess. Det digitala redskapet är ett av flera verktyg som vi pedagoger använder oss av i undervisningssammanhang.

 

Exempel på på elevarbeten:

 

https://animoto.com/play/akZfIQwY8GzaZ0BeRpIcQQ?autostart=1

 

https://animoto.com/play/Bzx5P3Shv9KS4VzLLjpTww

 

https://animoto.com/play/G1uhbw75v4gShTaCIadldw?autostart=1

Screencastify

https://drive.google.com/a/utb.helsingborg.se/file/d/0B7C6OT5pPLvVUTVqTkFXamtnZ2s

kamratbedömning 1

kamratbedömning 2

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s