Lärloop 2

 

  • orientering – interaktivt: något som introducerar eleverna i arbetsområde
  • samarbete – övning tillsammans i grupper
  • experiment – kreativ övning, testar på ett annat sätt
  • lust – upplevas annorlunda och roligt
  • verklighet – knyta till verkligheten

 

 

Vi kommer i detta dokument reflektera kring metoden att använda digitala verktyg i undervisningen och hur det påverkar lärandet i vår verksamhet. Vi har inte använt oss utav verktyget På Riktigt utan har följande digitala verktyg som vi använder oss av i undervisningen: Fronter, Gafe, Unikum(IUP och omdömen för år 7-9).

 

 

Fråga 1: Innebar användandet av På Riktigt att du behövde tänka/arbeta på ett annorlunda sätt jämfört med tidigare? Före/under/efter lektionen?

 

Gafe är en molntjänst och lärarna och eleverna utgår ifrån ett digitalt “classroom “där lärarna skapar ett klassrum för varje arbetsområde samt bjuder in eleverna. I classroom lägger läraren ut planering, arbetsuppgifter och slutuppgifter. Läraren kan lägga in youtubeklipp/filmer, bildspel etc som eleverna kan titta på innan, under eller efter lektionstillfället. Övningar som görs i classroom kan läraren gå in och kommentera löpande för eleven, ha koll på om de har kommit igång och uppfattat uppgiften rätt. Som lärare kan jag göra det på min planeringstid om jag inte hann med att kolla eleven under lektionstid. Eleverna kan dela dokument med varandra som ökar möjligheten till samarbete och kamratbedömning.

För läraren innebär användandet av Gafe att jag kan lägga upp min undervisning löpande i Gafe och att eleverna hela tiden har tillgång till den. De kan komma åt genomgångar, filmer, övningar digitalt när de själva vill jobba med det förutom under lektionstid.

 

Slutprodukten bedöms inte i GAFE utan i ett säkert verktyg som Unikum. På Riktigt ser ut att vara snarlikt GAFE, men även här lär slutprodukten inte kunna bedömas i detta verktyg ty vi utgår ifrån att På Riktigt än inte har ett “säkert” bedömningsverktyg (PUL). Att använda det digitala verktyget innebar att jag som lärare fick lämna över en del av ansvaret på eleverna, eftersom flera var mer insatta inom det digitala än vad jag är. Det var dock intressant att se att inte alla var så kunniga som jag trodde.

 

Vi använder även andra digitala verktyg som Socrative, Imovie, Animoto, Cartoonist T.eT och Todays meet. Dessa kan länkas in i Gafe eller användas separat och eleverna får tillgång till flera olika digitala arbetssätt vilket skapar motivation och varierande arbetssätt. Det som tar tid för lärare och elev är att sätta sig in i alla nya digitala verktyg. Frågan är om en del av den tiden hade kunnat användas på ett bättre sätt.

 

I Cartoonist i Fronter har eleverna skrivit berättelser på engelska tillsammans med serieskapande. Detta har upplevts som kreativt och skapande. Nackdelen kan vara att mer tid läggs på bilderna och mindre på texten.  Prov har gjorts i Fronter, standardiserande i några ämnen. Fördelen är mindre rättningstid, nackdelen är ju just att svaren är svåra att utveckla.

 

Fråga 2: Vad hände med din tid i klassrummet när du använde På Riktigt? Fick du mer/mindre tid för samtal med enskild elev/grupp?

 

Vi upplevde inte att det försvann tid. Man använder tiden på ett annat sätt och det tar alltid tid att sätta sig in i nya verktyg. Samtidigt känner vi inte heller att vi tjänade så mycket tid, men man ska akta sig för att hela tiden jaga tid, digitala verktyg löser ingen eventuellt tidsbrist.

 

Gafe gör att man kan ge eleven kommentarer digitalt i deras arbeten löpande när vi som lärare har tid om vi inte får möjlighet att ge feedback under lektionstid. Status quo.

 

Fråga 3: Hur påverkades dina elever när du använde På Riktigt? (Motivation, engagemang, lärande, nyfikenhet, medvetenhet, tid, självständighet)


De flesta eleverna tyckte att vissa verktyg var riktigt kul och ville inte avsluta lektionen i tid, utan ville bara fortsätta med arbetet. Så engagemanget och motivationen var då på topp med vissa verktyg. Lärandet påverkas på så sätt att om något är intressant så är det också lättare att lära sig saker. Det gäller dock att ha genomtänkta uppgifter, en uppgift blir ju inte bättre på grund av att den är digital. Självständigheten varierade från person till person, vissa kräver mer tid. Att arbeta digitalt tar ofta mer tid och det är väl närmast den aspekten som vi känner behöver ses över,  hur kan det digitala arbetet minska i tid? Om en dator krånglar eller nätet ligger nere så faller oftast hela lektionen. Man har planerat att inleda med att se ett filmklipp/visa bilder eller annat som inte går igång pga tekniska problem, vilket i sin tur leder till ett orosmoment – osäkerheten och spill av värdefull tid. Gafe gör att självständigheten ökar hos eleven i och med att de kan komma in i det digitala klassrummet när de vill och jobba fortlöpande med uppgifter som är igång. Har man missat en genomgång eller glömt ett instruktionsblad i skolan så finns det alltid digitalt att få tag i. Samtidigt får man också komma ihåg att digitala verktyg just är digitala verktyg, ett verktyg bland flera.  Att eleverna jobbar mycket digitalt kan också leda till digital utmattning; fördelen och det “nya” med något digitalt spännande förlorar kanske sin charm så småningom? Dessutom kan det vara svårt att hitta en kontinuitet och en uthållighet i lärandet som ofta krävs, om det ständigt införs nya verktyg, förändringar i verktyg och byts ut verktyg som eleven/lärarna får lära sig.  

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s